Membros da Xunta de Facultade

Estes estudantes son os nosos representantes en Xunta de Facultade:

BARREAL PERNAS, LAURA

BREY GIL, ÁLVARO

BRIÓN FERNÁNDEZ, MANUEL JOAQUÍN

CASTRO PINO, CARLA

FANDIÑO GONÇALVES, JULIO

FERNÁNDEZ PÉREZ, ÁLVARO

LAGARES LÓPEZ, DAVID

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, MAITE

OUTEIRAL CAMPOS, Mª LUÍSA

OUTES IGLESIAS, RUTH

PARADELA MUÍÑO, MARTA

PÉREZ MARCOS, GLORIA

RAMOS GARCÍA, ADRIÁN

ROMERO VILARCHAO, PABLO

SABORIDO GARCÍA, MANUEL CARLOS

SIEIRO FIGUEIREDO, ANTONIO

TROGLIA VÁZQUEZ, PAOLA CHIARA

VARELA MUNÍN, MIRIAM

VÁZQUEZ POMBO, JESÚS

VILAR MAGÁN, DIEGO