Claustro Universitario

Representantes – Propostas

O Claustro Universitario é o máximo órgano de representación e control da comunidade universitaria. Ocúpase de estimular os procesos que aseguren a calidade da experiencia educativa da Universidade. As súas principais funcións son:

  • Formular e propoñer normas xerais educativas da Universidade
  • Estimular a superación profesional do corpo docente
  • Certificar as funcións universitarias
  • Formular e presentar recomendacións para mellorar a calidade da vivenza educativa.

Nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, podes atopar toda a información. Sección 2ª do CAPÍTULO II.  (páxina 5816)